Third Party Memorandum (TPM)

Een Derdenverklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening en - beheersing van een organisatie.

We noemen dit een TPM of Third Party Mededeling omdat de eerste partij de producent/leverancier is, de tweede partij is de klant/afnemer en de derde partij is de onafhankelijke derde.

De verklaring gaat vooral over de aantoonbaarheid en de auditor toetst vervolgens de opzet, is er een ontwerp? Het bestaan, zijn de processen er? En de werking, werken de processen conform de opzet? Hiermee verklaart een onafhankelijke Register EDP auditor met zijn bevindingen middels een (Assurance) rapport over een organisatie aan de hand van de vooraf opgestelde criteria of de genoemde producten en beheerprocessen voldoen aan die toetsing.

Waarom een TPM

  1. U kan zich onderscheiden van concurrenten.
  2. U maakt de kwaliteit van de ICT-beheersorganisatie en -dienstverlening van uw organisatie inzichtelijk.
  3. Inzicht in de diensten van uw ICT-dienstverlener.
  4. Soms verplicht bij aanbestedingen verplicht.

Meer informatie over een TPM?

Voor meer informatie over een TPM of over de dienstverlening van de IT-audit Company kunt u contact opnemen met Mischa van der Vliet, via telefoonnummer 06-25057951 of via de mail.