Audit CvO gegevens RDW

Om aan te tonen dat de gegevens op het digitale Certificaat van Overeenstemming (CvO) tijdens het transport en opslag niet zijn gewijzigd en afkomstig zijn van de juiste partij, werkt de RDW met een digitale handtekening van de fabrikant of de vertegenwoordiger van de fabrikant.
Omdat fabrikanten hebben aangegeven het lastig te vinden de digitale handtekening precies volgens de specificaties op te leveren, mag u digitale CvO’s nog tot 1 januari 2021 zonder digitale handtekening aanleveren. Op termijn wordt de digitale handtekening echter verplicht.

Importeurs mogen tot 1 januari 2021 digitale CvO’s aanleveren zonder digitale handtekening van de fabrikant. Als digitale CvO’s worden aangeleverd zonder digitale handtekening van de fabrikant, moet een importeur jaarlijks een assurancerapport aanleveren. Op basis van dit rapport houdt de RDW toezicht. In een assurancerapport verklaart een onafhankelijke auditor onder andere dat bij de RDW aanleverde CvO's overeenkomen met de CvO's zoals die door de fabrikanten zijn opgesteld.

De importeur dient jaarlijks vóór 31 maart na het betreffende kalenderjaar een assurancerapport van een gecertificeerde auditor conform de richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors (3000) van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) of een vergelijkbare (buitenlandse) standaard aan de RDW te verstrekken. De gecertificeerde auditor dient aangesloten te zijn bij de NOREA of een vergelijkbare (buitenlandse) beroepsorganisatie, die kennis en onafhankelijkheid van de auditor borgt.

Meer informatie over CvO audits?

Voor meer informatie over CvO audits of over de dienstverlening van de IT-audit Company kunt u contact opnemen met Mischa van der Vliet, via telefoonnummer 06-25057951 of via de mail.