Ondersteuning gemeentelijke rekenkamers

ICT in het algemeenheid en Informatiebeveiliging in het bijzonder heeft in toenemende de aandacht van de politiek. Er wordt samengewerkt met andere gemeenten in organisatieverbanden waarbij u zich afvraagt hoe het met de verantwoordelijkheden in de praktijk staat. Wilt u weten hoe het bij uw gemeente is gesteld als rekenkamer?

U wenst als Rekenkamercommissie een quick scan te laten uitvoeren naar de stand van zaken rondom een aspect van de ICT van uw gemeente. De IT-audit company b.v. heeft inmiddels voor diverse rekenkamercommissies en voor de Algemene Rekenkamer onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, hierover gerapporteerd en gepubliceerd.

Gezien onze ruime ervaring binnen gemeenten weten als geen ander wat het belang is van ICT en informatiebeveiliging en waar u tegenaan loopt. Wij combineren kennis van uw bedrijfsprocessen met onze ervaring als IT-auditor. De IT-audit Company heeft gecertificeerde auditors. Wij zijn volledig op de hoogte van de BIO, ENSIA en ISO27001 en andere relevante raamwerken. De IT-audit Company kan voor u een quick scan uitvoeren. Afwijkingen worden overzichtelijk gerapporteerd en met u besproken.

Meer informatie over ondersteuning?

Voor meer informatie over ondersteuning of over de dienstverlening van de IT-audit Company kunt u contact opnemen met Mischa van der Vliet, via telefoonnummer 06-25057951 of via de mail.