Suwinet

Als gebruiker van Suwinet bent u verplicht op basis van uw contract met het UWV jaarlijks een audit te laten uitvoeren. Dit kan alleen door een daartoe bevoegde onafhankelijke auditor, die is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Register Auditors (NOREA).

Aanpak

De IT-audit Company levert u een duidelijk en transparant assurance-rapport op over de wijze waarop u uitvoering geeft aan de Suwinet verplichtingen. Bij gemeenten is de audit onderdeel van een bredere audit (ENSIA). Wij komen met concrete aanbevelingen om de risico’s beter te beheersen. De IT-audit Company voert deze audit uit op basis van de door de beroepsvereniging NOREA ontwikkelde 3000 Richtlijn voor assurance opdrachten.

De volgende onderdelen onderzoeken we tijdens de audit:

  1. De applicaties waarin de aangeleverde gegevens van UWV worden verwerkt;
  2. De wijze van gebruik van de gegevens;
  3. Identificatie, authenticatie en autorisatie voor de toegang tot de gegevens van UWV;
  4. Toereikendheid van het informatiebeveiligingsbeleid en de beheerorganisatie met betrekking tot Suwinet;
  5. Werking van de beheersmaatregelen.

Kosten

De kosten van de UWV Suwinet audit is afhankelijk van de omvang van het bedrijfsproces, het aantal personeelsleden dat moet worden geïnterviewd en het aantal vestigingen. Normaal gesproken liggen de kosten tussen de € 2.500,- en
€ 3.000.

Meer informatie over SUWI audits?

Voor meer informatie over SUWI audits of over de dienstverlening van de IT-audit Company kunt u contact opnemen met Mischa van der Vliet, via telefoonnummer 06-25057951 of via de mail.