IT-project audits / Quality Assurance

IT projecten zijn voor veel organisaties geen dagelijkse praktijk en in veel gevallen is er sprake van forse investeringen. Niet zelden worden doelstelling op het gebied van tijd, geld en kwaliteit niet gehaald. Daarom ondersteunen wij organisaties tijdens de voorbereidingen en uitvoering van dergelijke IT projecten in de vorm van IT-project audits dan wel Quality Assurance trajecten. Op basis van onze ervaring houden wij de stuurgroep en de projectgroep(en) een spiegel voor met betrekking tot de uitvoering van het project. Hierbij beoordelen wij in hoeverre good-practices en interne afspraken worden nageleefd, en rapporteren wij (zowel formeel als informeel) over de door ons gesignaleerde risico's en de bijbehorende adviezen.

Daarbij treden wij desgewenst ook op als onafhankelijke auditor om aan de Board te rapporteren over het verloop van het project, of over bijvoorbeeld de juistheid en volledigheid van de bijbehorende data-migratie, bevoegdhedenstructuur in het nieuwe systeem, of over de toereikendheid van de beheersmaatregelen die een betrouwbare en continue gegevensverwerking in het nieuwe systeem moeten waarborgen.

Meer informatie over project audits?

Voor meer informatie over projectaudits of over de dienstverlening van de IT-audit Company kunt u contact opnemen met Mischa van der Vliet, via telefoonnummer 06-25057951 of via de mail.